Giới thiệu

Công ty hiện đang quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, là địa bàn hoạt động không có sự cạnh tranh của các công ty cùng ngành và hiện nay là đơn vị cấp tỉnh có dự án sử dụng vốn vay ODA của nước ngoài. Công ty đạt được nhiều Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ, ngành, UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương; Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh

  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.
     

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 2200107297
Ngày cấp ĐKKD 07/08/2023
Vốn điều lệ 158.631.330.000
Mã số thuế 2200107297
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

  • Nhà máy nước Sóc Trăng được thành lập vào năm 1964 (tên gọi là Công quản Nhà máy nước Khánh Hưng)
  • Đến năm 1968, hình thành thêm hai Nhà máy nước Mỹ Xuyên và Phú Tâm
  • Năm 1972, đổi tên là Trung tâm Cấp thủy trực thuộc Quốc gia sản cấp Thủy cục do Bộ Công Chánh chế độ Sài Gòn cũ quản lý.
  • Đến năm 1992, Nghị quyết Quốc Hội chia Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Từ Xí nghiệp Cấp nước, được UBND Tỉnh Sóc Trăng quyết định nâng lên thành Công Ty Cấp nước tỉnh Sóc Trăng
  • Căn cứ Quyết định số 560/QĐTC-CTUBND ngày 18/12/2009 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 01/01/2010, Công ty Cấp nước Sóc Trăng được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng trực thuộc UBND Tỉnh
  • Ngày 29/12/2017, CTCP Cấp nước Sóc Trăng chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200107297 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/12/2017, với mức vốn điều lệ là 158.631.330.000 đồng
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 13/03/2018

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 07/08/2023
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.100
KL đang niêm yết 15.863.133
Tổng giá trị niêm yết 158.631.330.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quang Mãi Chủ tịch HĐQT
Đặng Văn Ngọ Thành viên HĐQT
Trần Anh Hòa Thành viên HĐQT
Ong Hải Phước Thành viên HĐQT
Vũ Tiến Bộ Trưởng ban kiếm soát
Trần Thanh Nhàn Phó TGĐ Kỹ thuật – Sản xuất
Nguyễn Trọng Kiên Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Văn Ngọ Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Mãi Phó Tổng giám đốc
Trần Anh Hòa Phó Tổng giám đốc
Ong Hải Phước Phó Tổng giám đốc
Võ Thị Phương Diệu Kế toán trưởng
Đặng Văn Ngọ Đại diện công bố thông tin