Giới thiệu

VLF là đơn vị kinh doanh lương thực thực phẩm có truyền thống lâu năm, có quy mô khá trong ngành, trong khối thương mại kinh doanh về lương thực thực phẩm. Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu (về quy mô và hiệu quả, lành mạnh về tài chính) có văn phòng đại diện đặt tại TPHCM và mạng lưới thu mua chế biến hoạt động kinh doanh khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, uy tín của Công ty trong những năm qua đã được khẳng định. Thương hiệu Vinh Long Food đã khá quen thuộc trong ngành lương thực thực phẩm

Lĩnh vực kinh doanh

 • Bán buôn gạo;
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa;
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
 • Bán buôn thực phẩm;
 • Bán buôn đồ uống;
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 • Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Bán lẻ ô tô con;
 • Bán mô tô, xe máy;
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
 • Bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
 • Bán lẻ lương thức trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
 • Xay xát và sản xuất bột thô;
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
 • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Hoạt động của đại lý và mô giới bảo hiểm;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán buôn vài, hàng may sẵn, giày dép;
 • Bán buôn tổng hợp;
 • Sản xuất các loại bánh từ bột;
 • Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Đại lý, mô giới, đấu giá;
 • Bán buôn đồ dùng khác trong gia đình;
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;
 • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào;
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 13/04/1993
Số ĐKKD 1500170900
Ngày cấp ĐKKD 30/08/2019
Vốn điều lệ 119.599.820.000
Mã số thuế 1500170900
Ngành nghề & Lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống > Sản phẩm thực phẩm

 • Ngày 13/04/1993, theo Quyết định số 190/UBT của ủy ban Nhân  dân Tỉnh Vĩnh Long, Công  ty Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long được hình  thành do  sự sáp nhập của Công ty Lương Thực Thực Phẩm Tĩnh Vĩnh Long và Công ty Lương Thực Thực xã Vĩnh Long.  
 • Cuối năm 1995  theo Quyết định  số 40/CP  của Thủ  tướng Chính phủ, Công  ty được bàn giao vế Tổng công ty Lương Thực Miền Nam hoạt động.
 • Ngày 01/08/2006, Công  ty đã nhận được Quyết định số 2204/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về việc chuyển đổi Công  ty Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long thành Công ty cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long với vốn đăng ký kinh doanh là 52.000.000.000 đồng.  
 • Ngày 22/09/2009, được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và UBCKNN, Công ty đã chi cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, mỗi cổ đông đăng ký tại ngày 07/10/2009 sẽ được chi trả khoản cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 80% cùng với lượng cổ phiếu thưởng tương ứng tỷ lệ 20%. Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của công ty tăng lên 104.000.000.000 đồng.
 • Ngày 21/12/2010 Toàn bộ cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn Giao dịch Chứng khoán TPHCM với mã cổ phiếu VLF, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Công ty.
 • Ngày 01/09/2012, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long nhận được GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 13 ngày 05/04/2012, tăng vốn điều lệ lên 119.599.982.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 30/08/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 1.100
KL đang niêm yết 11.959.982
Tổng giá trị niêm yết 119.599.820.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT
Trương Quốc Linh Thành viên HĐQT
Nguyễn Như Khoa Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Trọng Khang Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Hồ Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Tường Vi Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Trọng Khang Kế toán trưởng
Trần Văn Hữu Đại diện công bố thông tin