Giới thiệu

Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 tiền thânh là Xí nghiệp vận tải hàng hóa 18 trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải được thành lập. Năm 1977 Công ty đã được tặng Huân chương lao động hạng 3 và một số bằng khen khác do đã tham gia nhiều hoạt động phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ và cho chiến tranh giữ gìn bảo vệ tổ quốc. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh ô tô, vận tải hàng hóa đường bộ, vận tải hành khách, dịch vụ vận tải, đại lý vận tải, sửa chữa ô tô, sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí, kinh doanh kho hàng, bãi đỗ xe....

Lĩnh vực kinh doanh

 • Vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô;
 • Dịch vụ kho vận;
 • Đại lý vận tải; Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
 • Dịch vụ cung cấp xăng dầu, phụ tùng, vật tư;
 • Dịch vụ hoán cải, sửa chữa, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ;
 • Dịch vụ trông xe ô tô;
 • Kinh doanh ô tô;
 • Cung cấp dịch vụ đào tạo lái xe mô tô, ô tô và dạy nghề;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 06/01/1971
Số ĐKKD 0100108913
Ngày cấp ĐKKD 16/01/2019
Vốn điều lệ 75.494.910.000
Mã số thuế 0100108913
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Ngày 06/1/1971: Công ty Cổ phần dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 tiền thânh là Xí nghiệp vận tải hàng hóa 18 trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải được thành lập.
 • Năm 1977: Công ty đã được tặng Huân chương lao động hạng 3 và một  số bằng khen khác.
 • Ngày 28/5/2003: Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định số 1526/2003/QĐ-BGTVT về việc chuyển DNNN Công ty vận tải ô tô số 8 thành công ty cổ phần.
 • Ngày 11/7/2003: Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trự thuộc cục đường bộ Việt Nam với vốn điều lệ là 5,5 tỷ đồng.
 • Ngày 23/4/2007: Công ty được chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam quản lý, hiện nay là Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam- CTCP.
 • Ngày 28/10/2014: Công ty đã đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN.
 • Quá trình tăng vốn của công ty:
  • 22/5/2008: Tăng vốn điều lệ từ 5.500.000.000 tỷ đồng lên 12.000.000.000 tỷ đồng.
  • 22/12/2010: Tăng vốn điều lệ từ 12.000.000.000 tỷ đồng lên 20.000.000.000 tỷ đồng.
  • 16/5/2014: Tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 tỷ đồng lên 27.249.450.000 tỷ đồng.
  • Năm 2017, VĐL nâng lên 51.739.790.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 16/01/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 1.220.000
KL đang niêm yết 7.549.491
Tổng giá trị niêm yết 75.494.910.000

Ban lãnh đạo

Lại Quang Huy Chủ tịch HĐQT
Đặng Thị Duyên Thành viên HĐQT
Ngô Minh Tuấn Thành viên HĐQT
Ngô Thị Thu Hiền Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Quang Hậu Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Thị Bích Thành viên Ban kiểm soát
Thái Duy Oánh Tổng giám đốc
Cao Đức Thắng Phó Tổng giám đốc
Lại Quang Huy Phó Tổng giám đốc
Bùi Thị Hải Linh Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Hậu Đại diện công bố thông tin