Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
31/08/2022 23 530.200 0 0 0 0
30/08/2022 29 650.900 0 0 0 0