Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,25/0,55% 46,00 46,75 45,40 46,00 45,83 29,66 27.000
08/09/2022 -0,25/-0,54% 46,00 46,25 45,00 45,75 45,68 29,50 43.300