Thông báo mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần mã BSI của cổ đông

- 02/02/2024 11:17:00 SA


 THÔNG BÁO

Về việc mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần mã BSI của cổ đông Trần Thăng Long
Căn cứ Giấy đề nghị cấp lại Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần của cổ đông Trần Thăng Long.
Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) xin trân trọng thông báo về việc mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần phát hành ngày 29/01/2011,cụ thể như sau:
Tên cổ đông: Trần Thăng Long
- Thông tin CMND/CCCD của cổ đông:
Số CMND: 012222820         Ngày cấp: 27/04/1999           Nơi cấp: Hà Nội
Số CCCD: 001084001830      Ngày cấp: 24/08/2022          Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Thông tin Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần bị mất:
Mã cổ phiếu: BSI, ngày phát hành: 29/01/2011, số lượng cổ phiếu sở hữu: 100 cổ phiếu.
Sau thời hạn 07 Ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì liên quan đến Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần bị mất nêu trên, BSC sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần cho cổ đông Trần Thăng Long theo quy định.
Mọi chi tiết xin liên hệPhòng Dịch vụ chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.
Điện thoại: 024 3926 4660.                         
Chi tiết xem tại tập tin đính kèm!
 

File đính kèm: Thông báo.pdf

Các tin liên quan