Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Tuấn Nghĩa Tổng giám đốc 5.019.750 8,37% 31/12/2022
Nguyễn Bá Dũng 5.000.000 8,33% 15/09/2021
Lưu Bảo Trung 3.226.800 5,38% 07/12/2021
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương 3.000.000 5,00% 15/09/2021
Vũ Thị Thu Hiền 2.900.000 4,83% 15/09/2021
Vũ Hồng Quân 2.899.500 4,83% 09/03/2023
Vũ Thị Thu Chung 2.853.300 4,76% 07/12/2021
Nguyễn Thị Nguyên 2.800.000 4,67% 15/09/2021
Phạm Văn Tùng Phó Tổng giám đốc 2.700.000 4,50% 31/12/2022
Phạm Anh Đức 2.650.000 4,42% 29/03/2022
Lê Văn Hòa 2.600.000 4,33% 15/09/2021
Lê Minh Tân Chủ tịch HĐQT 2.000.000 3,33% 31/12/2022
Lê Thị Thùy Linh 1.536.700 2,56% 31/12/2022
Nguyễn Thị Tuyết 1.400.000 2,33% 31/12/2021
Trần Văn Trường 1.221.100 2,04% 15/10/2020
Vương Quốc Thắng 1.100.000 1,83% 31/12/2021
Đào Thị Đầm Thành viên HĐQT 1.050.000 1,75% 31/12/2022
Tiêu Thị Bạch Dương Thành viên HĐQT 1.000.000 1,67% 31/12/2022
Nguyễn Trung Thành 1.000.000 1,67% 15/10/2020
Phạm Tiến Quỳnh Phó Tổng giám đốc 912.700 1,52% 31/12/2022