Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP 125.318.283 49,76% 03/02/2023
Phạm Thị Lan Thảo 11.000 0,00% 31/12/2022
Châu Thị Vân Thành viên Ban kiểm soát 503 0,00% 31/12/2022
Đỗ Việt Cường 200 0,00% 31/12/2022
Trần Thị Phụng Kiều 58 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Hiền Phúc 5 0,00% 01/02/2018
Deutsche Bank AG 0 0,00% 26/04/2013
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A 0 0,00% 31/12/2014
Vietnam Dragon Fund Ltd 0 0,00% 20/12/2010
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0 0,00% 31/12/2015
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 0 0,00% 13/10/2011
Bùi Thị Thùy Kế toán trưởng 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Hải Hoàng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/03/2023
Nguyễn Văn Hùng 0 0,00% 27/03/2023
Trịnh Thanh Hùng Tổng giám đốc 0 0,00% 27/03/2023
Trương Đức Hùng 0 0,00% 27/03/2023
Phan Trần Thùy Linh 0 0,00% 31/12/2016
Đỗ Quang Ngôn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 25/02/2014
Dương Thị Hồng Tỵ 0 0,00% 31/12/2014
Đoàn Thị Kiều Oanh 0 0,00% 30/06/2016