Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 31.604.299 52,37% 31/12/2021
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 3.602.332 5,97% 15/11/2022
Trần Vũ Nam Thành viên HĐQT 3.006.408 4,98% 30/06/2022
Vũ Thị Hồng Điệp 2.990.132 4,96% 30/06/2022
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital 761.012 1,26% 15/11/2022
Trần Văn Thanh 637.537 1,06% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Trí Thành viên HĐQT 34.084 0,06% 30/06/2022
Vũ Hồng Khánh 8.724 0,01% 31/12/2021
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP 3.353 0,01% 31/12/2018
Lê Thị Hải Thành viên Ban kiểm soát 19 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng 9 0,00% 30/06/2022
Phạm Thanh Sơn Phó Tổng giám đốc 2 0,00% 30/06/2022
Kiều Văn Chiến Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/12/2022
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 0 0,00% 19/08/2009
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0 0,00% 24/12/2015
Nguyễn Quang Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Đỗ Thị Vân Chi Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 07/12/2022
Phan Phương Anh 0 0,00% 07/12/2022
Hà Thị Hợp 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Ngọc Mân 0 0,00% 05/04/2017