Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Quang Huy Chủ tịch HĐQT 2.810.000 45,65% 31/12/2019
Lê Việt Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 700.000 11,37% 31/12/2019
Mai Quý Phi Thành viên HĐQT 630.000 10,23% 31/12/2019
Công ty TNHH HungKing Việt Nam 419.265 6,81% 31/12/2019
Vũ Thị Thúy Diệu 404.785 6,58% 31/12/2019
Nguyễn Tiến Dũng 0 0,00% 15/07/2021
Nguyễn Bách Việt Thành viên HĐQT 0 0,00% 15/07/2021
Hoàng Thị Oanh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 03/02/2017
Bộ Quốc phòng 0 0,00% 03/02/2017
Đinh Hoài Nam Phó Giám đốc 0 0,00% 15/07/2021
Lê Thị Thu Hương 0 0,00% 15/07/2021
Nguyễn Văn Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 15/07/2021
Vũ Đình Của 0 0,00% 04/05/2019
Quách Văn Mười Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 13/09/2017
Phạm Bá Trịnh 0 0,00% 01/12/2016
Trần Thị Kim Mai 0 0,00% 01/12/2016
Bùi Văn Huy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2016
Vũ Hòa Minh 0 0,00% 01/12/2016
Nguyễn Thị Tươi 0 0,00% 01/12/2016
Đinh Thị Phong Phú 0 0,00% 01/12/2016