Giới thiệu

Năm 2014 sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt 644.637 tấn so với sản lượng tiêu thụ năm 2013 là 612.394 tấn. Tại khu vực miền Bắc với vị thế địa lý không thuận lợi nên thị phần của Công ty không lớn như thị trường miền Nam. Miền Bắc chiếm khoảng 10% thị phần, miền Trung 10% thị phần, đặc biệt tại thị trường miền Nam với lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu Đầu Trâu đã gắn bó nhiều năm với người nông dân nên thị phần của Công tychiếm đến 28% sản lượng tiêu thụ trong khu vực. Hiện nay, Công ty đang cố gắng giữ vững thị phần ở miền Nam và tăng cường phát triển thị phần ở miền Trung, miền Bắc và phát triển sang các thị trường nước ngoài như Campuchia, Lào, Myanmar.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất, kinh doanh các loại phân bón vô cơ, hữu cơ, vi sinh, vi lượng các chất điều hòa tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi.
 • Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón (Không sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp).
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản.
 • Kinh doanh bất động sản, địa ốc...

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0302975517
Ngày cấp ĐKKD 25/07/2023
Vốn điều lệ 571.679.930.000
Mã số thuế 0302975517
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất chuyên dụng

 • Tiền thân của Công ty Phân bón Bình Điền là Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam.
 • Với sự lớn mạnh đó, năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã có Quyết định số 73/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam thành Công ty Phân bón Bình Điền, là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) cho đến nay.
 • Đến tháng 6 năm 2008 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam quyết định cổ phần hóa Công ty Phân Bón Bình Điền theo Quyết định số 356/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 06 năm 2008.
 • Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các Công việc xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa cho Công ty. Đến tháng 7 năm 2010 Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam có Quyết định số 329/QĐ- HCVN ngày 29 tháng 7 năm 2010 phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty Phân Bón Bình Điền với vốn điều lệ là 397.000.000.000 đồng.
 • Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/02/2011.
 • Tháng 8/2014, VĐL công ty nâng lên thành 476.400.000.000 đồng.
 • Năm 2016, VĐL nâng lên 571.679.930.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 25/07/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 30.000
KL đang niêm yết 57.167.993
Tổng giá trị niêm yết 571.679.930.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Thiệu Chủ tịch HĐQT
Ngô Văn Đông Thành viên HĐQT
Nguyễn Bảo Vệ Thành viên HĐQT
Lê Quốc Phong Thành viên HĐQT
Đỗ Quang Huy Thành viên HĐQT
Trương Minh Phú Trưởng ban kiếm soát
Quản Đình Gang Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Huy Hiếu Thành viên Ban kiểm soát
Ngô Văn Đông Tổng giám đốc
Phan Văn Tâm Phó Tổng giám đốc
Võ Văn Phu Phó Tổng giám đốc
Trần Ngọc Hùng Kế toán trưởng