Giới thiệu

Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, chuyên sản xuất, kinh doanh điện năng cũng như quản lý, vận hành, sửa chữa các thiết bị điện và nhà máy điện. Bên cạnh đó, công ty cũng sản xuất nước uống, các sản phẩm kim loại, chế biến và kinh doanh nông sản, hải sản cũng như hoạt động kinh doanh nguyên vật liệu, xây dựng công nghiệp, buôn bán bất động sản, vận chuyển hang hóa.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất kinh doanh điện năng;
 • Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị điện, các công trình điện, các công trình kiến trúc nhà máy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;
 • Mua bán vật tư thiết bị;
 • Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Thi công lắp đặt các công trình công nghiệp;
 • Sản xuất nước cất, nước uống đóng chai;
 • Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại và dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim loại;
 • Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng;
 • Cho thuê thiết bị, tài sản cố định, cầu cảng, văn phòng;
 • Kinh doanh nhà hàng, khách sạn;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Chế biến và kinh doanh nông sản;
 • Chế biến và kinh doanh hải sản (địa điểm chế biến phải phù hợp với quy hoạch của ngành và từng địa phương. Không được chế biến từ phường 1 đến phường 12 thuộc TP Vũng Tàu);
 • Cho thuê phương tiện vận tải;
 • Vận tải hành khách theo hợp đồng;
 • Vận tải, bốc dỡ hàng hoá.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 24/12/1992
Số ĐKKD 3500701305
Ngày cấp ĐKKD 03/07/2019
Vốn điều lệ 604.856.000.000
Mã số thuế 3500701305
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

 • Nhà máy Điện Bà Rịa (nay là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa) được thành lập theo quyết định số 640 NL/TCCB - LĐ của Bộ Năng lượng vào ngày 24/12/1992, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 2 thuộc Bộ Năng lượng.
 • Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 1995 Nhà máy chuyển thành đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (theo quyết định số 102 NL/TCCB-LĐ ngày 04/06/1995 của Bộ Năng lượng), hạch toán phụ thuộc. 
 • Ngày 30/03/2005 Bộ Công nghiệp có quyết định số 14/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa thành Công ty Nhiệt điện Bà Rịa, hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 18/05/2005, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có văn bản số 2436/CV-EVN-TCKT hướng dẫn bàn giao tài chính khi chuyển các nhà máy điện thành Công ty hạch toán độc lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo đó Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa chính thức chuyển sang hạch toán độc lập từ ngày 01 tháng 07 năm 2005.
 • Thực hiện Quyết định số 3944/QĐ-BCN ngày 29/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa, Công ty Nhiệt điện Bà Rịa đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3500701305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 01/11/2007, sửa đổi lần 01 ngày 12/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 02 và cấp đổi mã số doanh nghiệp ngày 20/5/2009.
 • Ngày 17/11/2009, công ty được chính thức chấp thuận cổ phiếu tại SGDCK T.P Hồ Chí Minh, với VĐL là 604.856.000.000 đồng, tương đương 60.485.600 cổ phiếu.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 03/07/2019
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 18.000
KL đang niêm yết 60.485.600
Tổng giá trị niêm yết 604.856.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT
Trần Lê Trung Hiếu Thành viên HĐQT
Hoàng Văn Phong Thành viên HĐQT
Lê Văn Huy Thành viên HĐQT
Trần Lê Minh Thành viên HĐQT
Phan Thị Thùy Linh Trưởng ban kiếm soát
Võ Thị Thu Hòa Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Thị Lệ Trân Thành viên Ban kiểm soát
Lê Văn Huy Tổng giám đốc
Võ Nhu Phó Tổng giám đốc
Trần Thị Bảo Xuân Kế toán trưởng
Huỳnh Thị Huyền Trang Đại diện công bố thông tin