Giới thiệu

Công ty là đơn vị thi công phần lớn các công trình của các Ban quản lý giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng thuộc quản lý UBND TP.HCM, Ban quản lý dự án thuộc quận huyện trong thành phố, các khu quản lý giao thông đô thị, Ban quản lý chương trình chống ngập nước, các Ban quản lý dự án khu công nghiệp thuộc thành phố và các tỉnh lân cận... Công ty luôn giữ mối quan hệ thốt với các Sở Ban ngành của quận, huyện, địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi cho công ty khi tham gia các công trình giao thông của Thành phố và gia tăng uy tín của Công ty.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Xây lắp các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và thủy lợi;
 • Sản xuất - kinh doanh sản phẩm bê tông dự ứng lực, bê tông nhựa nóng và nhũ tương;
 • Mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu ống gang, đồng hồ nước.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300475734
Ngày cấp ĐKKD 18/07/2019
Vốn điều lệ 268.750.000.000
Mã số thuế 0300475734
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Tháng 4/1975, Phân ban Quân quản Giao thông chánh Gia Định tiếp quản Ty Công Chánh Gia Định cũ và lập Khu Cầu Đường Gia Định;
 • Tháng 1/1977, Căn cứ quyết định số 11/QĐ-UB-TC ngày 14/1/1977 của UBND Tp.HCM, Khu cầu Đường Gia Định được công nhận và đổi tên thành Công ty Cầu đường Gia Định;
 • Ngày 16/63/1978, Công ty đổi tên thành Công ty Cầu đường Ngoại thành;
 • Ngày 16/3/1981, Công ty được đổi tên là Xí nghiệp Công trình giao thông số 2;
 • Tháng 4/1992, Xí nghiệp được Nâng cấp thành Công ty Xây dựng Công trình Giao thông Công Chánh;
 • Ngày 21/7/2010, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV;
 • Ngày 22/10/2015, Công ty được Sở KH và ĐT Tp.HCM Cấp giấy CN ĐKKD với hình thức CTCP số 0300475734 đăng ký lần đầu ngày 13/10/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22/10/2015 với VĐL là 268.750.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 7/3/2016.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 18/07/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.500
KL đang niêm yết 26.875.000
Tổng giá trị niêm yết 268.750.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐQT
Lê Huy Hùng Thành viên HĐQT
Hồ Lê Minh Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Lưỡng Thành viên HĐQT
Phạm Bá Phước Thành viên HĐQT
Phan Minh Lộc Thành viên HĐQT
Nguyễn Công Thành Thành viên HĐQT
Nguyễn Hồ Minh Trí Thành viên Ban kiểm soát
Mai Thị Kim Bích Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên Ban kiểm soát
Phan Minh Lộc Tổng giám đốc
Lê Hồ Nhất Huy Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Lưỡng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Hiệp Kế toán trưởng
Phan Minh Lộc Đại diện công bố thông tin