Giới thiệu

Nắm bắt được xu thế và nhu cầu phát triển của thị trường trong vài năm tới Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn tập trung vào sản xuất các sản phẩm chủ lực cáp và vật liệu viễn thông, nghiên cứu chế thử các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài sản phẩm chủ lực là cáp điện thì Công ty còn đẩy mạnh đầu tư và phát triển sản xuất những sản phẩm cáp và vật liệu điện, dây đồng, cáp viễn thông, v.v...

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất, kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông, cáp vật liệu điện gia dụng, cáp truyền hình, sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa.
 • Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu điện dân dụng, công nghiệp.
 • Dịch vụ giao nhận hàng hoá, vận tải hàng hoá đường bộ, vận tải hàng hoá đường thuỷ.
 • Kinh doanh bất động sản.
 • Mua bán thiết bị điện lạnh, cơ điện, thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 06/07/2005
Số ĐKKD 3600734738
Ngày cấp ĐKKD 29/06/2009
Vốn điều lệ 297.420.200.000
Mã số thuế 3600734738
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/07/2005 với các cổ đông sáng lập ban đầu là một số doanh nghiệp lâu năm trong ngành như Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM), Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).
 • Ngày 26/10/2005 Giấy CNĐKKD  thay đổi lần 2  tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, vốn thực góp 140,959 tỷ đồng.
 • Ngày 15/05/2006: Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi đăng ký lần 3 tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, vốn thực góp 200 tỷ đồng.
 • Ngày 08/05/2007 : Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 4 tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, thực góp 294,420 tỷ đồng.
 • Ngày 06/05/2008, cổ phiếu công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) với mã chứng khoán CSG.
 • Ngày 02/07/2009, cổ phiếu công ty chuyển giao dịch từ Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 • Tính đến đầu năm 2010, vốn điều lệ đăng ký hiện tại của công ty là 300 tỷ đồng (trong đó vốn góp thực tế là 297.420.200.000).

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 29/06/2009
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn
KL đang niêm yết 29.742.020
Tổng giá trị niêm yết 297.420.200.000

Ban lãnh đạo

Đỗ Văn Trắc Chủ tịch HĐQT
Phạm Hồng Sơn Phó Chủ tịch HĐQT
Phạm Ngọc Cầu Thành viên HĐQT
Phạm Chương Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Kiều Thành viên HĐQT
Phạm Thị Thanh Thủy Trưởng ban kiếm soát
Hồ Ngọc Chính Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Ngọc Cầu Tổng giám đốc
Đặng Thanh Toàn Phó Tổng giám đốc
Trịnh Thị Hạnh Kế toán trưởng
Trịnh Thị Hạnh Đại diện công bố thông tin