Giới thiệu

CTCP Dược liệu Việt Nam có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, có uy tín trên thị trường dược liệu. Công ty tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực YHCT với 623 loại trong đó có 152 sản phẩm cao khô, 150 sản phẩm cốm vị thuốc YHCT, 205 sản phẩm vị thuốc YHCT, 73 sản phẩm TPBVSK, 5 sản phẩm sữa, 19 sản phẩm thuốc cổ truyền và 19 sản phẩm thuốc đông được.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Bán buôn dụng cụ y tế;
  • Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm sinh học;
  • Doanh nghiệp bán buôn thuốc;
  • Doanh nghiệp bán buôn dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 16/03/2011
Số ĐKKD 0105196582
Ngày cấp ĐKKD 24/05/2022
Vốn điều lệ 356.500.000.000
Mã số thuế 0105196582
Ngành nghề & Lĩnh vực Y tế > Dược phẩm

  • CTCP Dược liệu Việt Nam tiền thân là CTCP Dược liệu Đông Hán chính thức được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105196582 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội Cấp lần đầy ngày 16/03/2011 với VĐL là 3.100.000.000 đồng;
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 18/5/2022;
  • Hiện nay, Công ty hoạt động theo Giấy CN ĐKKD số 0105196582 do Sở KH và ĐT tỉnh Phú Thọ Cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24/05/2022 với VĐL là 356.500.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 24/05/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 18.000
KL đang niêm yết 35.650.000
Tổng giá trị niêm yết 356.500.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Bình Duyên Chủ tịch HĐQT
Phạm Hoàng Linh Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Cải Thành viên HĐQT
Vũ Thành Trung Thành viên HĐQT
Đoàn Thị Thu Hoài Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Tuyết Mai Trưởng ban kiếm soát
Dương Thị Ngọc Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Thanh Tâm Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Thành Trung Tổng giám đốc
Trần Bình Duyên Phó Tổng giám đốc
Đoàn Thị Thu Hoài Phó tổng giám đốc tài chính
Nguyễn Mạnh Thắng Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Mai Đại diện công bố thông tin