Giới thiệu

Để chuẩn bị tài nguyên cho tương lai, TKV đã được Chính phủ cho phép hợp tác với Tập đoàn phát triển năng lượng và công nghiệp (NEDO) của Nhật Bản tiến hành thăm dò đánh giá tài nguyên bể than Đồng bằng sông Hồng, thăm dò đánh giá than dưới mức - 300m đến đáy tầng chứa than bể than Quảng Ninh. Như vậy, tiềm năng thị trường của TKV là rất lớn.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác và thu gom than cứng
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
 • lắp đặt hệ thống điện
 • xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • sửa chữa thiết bị điện
 • sửa chữa thiết bị khác
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • DỊch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Khai thác và thu gom than non
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/08/1960
Số ĐKKD 5700101637
Ngày cấp ĐKKD 15/06/2021
Vốn điều lệ 254.151.990.000
Mã số thuế 5700101637
Ngành nghề & Lĩnh vực Tài nguyên cơ bản > Khai thác than

 • Mỏ than Hà Lầm được thành lập từ ngày 01/08/1960 dựa trên cơ sở sản xuất của khoáng sàng khu vực Hà Lầm, tách ra từ Xí nghiệp quốc doanh than Hòn Gai tiếp quản từ thời Pháp để lại.
 • Năm 1993, Bộ Năng lượng có Quyết định số 402 NL/ TCCBLĐ ngày 30/6/1993 về việc Mỏ than Hà Lầm trực thuộc Công ty than Hòn Gai.
 • Năm 1997, Mỏ than Hà Lầm được chuyển từ trực thuộc Công ty than Hòn Gai thành doanh nghiệp nhà nước thành viên, hạch toán độc lập của Tổng công ty Than Việt Nam theo Quyết định số 25 - 1997/QĐ-BCN ngày 29/12/1997 của Bộ Công nghiệp.
 • Ngày 01/10/2001, Hội đồng quản trị Tổng công ty than Việt Nam có quyết định số 405/ QĐ - HĐQT đổi tên Mỏ than Hà Lầm - doanh nghiệp Nhà nước thành viên, hạch toán độc lập của Tổng công ty than Việt Nam thành Công ty than Hà Lầm - doanh nghiệp Nhà nước thành viên, hạch toán độc lập của Tổng công ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam ).
 • Ngày 08/11/2006, Hội đồng quản trị Tổng công ty than Việt Nam có quyết định số 2454/ QĐ - HĐQT đổi tên Công ty Than Hà Lầm thành Công ty than Hà Lầm – TKV, doanh nghiệp Nhà nước thành viên, hạch toán độc lập của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam.
 • Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 3672/QĐ-BCN về việc cổ phần hoá Công ty Than Hà Lầm - TKV.
 • Theo quyết định số 2223/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Than Hà Lầm – TKV thành Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV. Công ty Than Hà Lầm đã thực hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/02/2008 với tên gọi mới là “Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV”. Ngày 28/10/2010  Công ty đã được Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất với tên gọi “Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – VINACOMIN”
 • Ngày 16/2/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận lưu ký số 04/2009/GCNLK_TTLK, ngày 18/2/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 51/QĐ-TTGDHN về việc chấp nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV. Ngày 5/3/2009, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV chính thức giao dịch ngày đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: HLC.
 • Ngày 18/8/2011,Tăng vốn điều lệ từ  93 000 000 000đ lên 119 556 750 000đ.
 • Ngày 20/12/2013, Đổi GĐKKD lần thứ 5, Vốn điều lệ tăng lên: 232.066.210.000 đồng do đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Ngày 16/6/2015, VĐL nâng lên 254.151.990.000 đồng. Công ty đổi tên thành CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 15/06/2021
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 32.000
KL đang niêm yết 25.415.199
Tổng giá trị niêm yết 254.151.990.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
Vũ Ngọc Thắng Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Sơn Thành viên HĐQT
Mai Huy Trung Thành viên HĐQT
Đinh Trung Kiên Thành viên HĐQT
Lương Xuân Quang Trưởng ban kiếm soát
Trần Thị Ngạn Thành viên Ban kiểm soát
Trương Ngọc Linh Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Ngọc Thắng Giám đốc
Cao Việt Phương Phó Giám đốc
Bùi Thanh Đoàn Phó Giám đốc
Đinh Trung Kiên Phó Giám đốc
Vũ Thị Minh Thanh Kế toán trưởng
Liêu Hồng Minh Đại diện công bố thông tin