Giới thiệu

Công ty có thương hiệu lâu năm, có nhiều khách hàng truyền thống, có mối quan hệ với Công ty mẹ là Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP có chức năng sản xuất, kinh doanh tổng hợp và đa đạng trên nhiều lĩnh vực, có địa bàn hoạt động rộng khắp trên toàn quốc. Công ty đã xây dựng được mối quan hệ tốt với ngân hàng giúp Công ty dễ huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh của minh. Công ty có nhiều địa điểm kinh doanh thuận lợi ở ba thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng. Có 5 xí nghiệp kinh doanh với nhiều điện tích kho bãi đáp ứng nhu cầu hàng hóa kinh doanh của Công ty.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Thương mại các sản phẩm ngành thép và một số vật liệu xây dựng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0100100368
Ngày cấp ĐKKD 30/03/2021
Vốn điều lệ 90.000.000.000
Mã số thuế 0100100368
Ngành nghề & Lĩnh vực Tài nguyên cơ bản > Thép

  • CTCP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL tiền thân là Cục Kim khí Hà Nội, thuộc Cục Kim khí thiết bị, Tổng cục Vật tư. Quyết định số 2840/QĐ-BCN ngày 7/9/2005 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc chuyển Công ty Kim khí Hà Nội thành CTCP Kim khí Hà Nội.
  • CTCP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
  • CTCP Kim khí Hà Nội chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 21/12/2005 với VĐL là 90 tỷ đồng.
  • Ngày 2/4/2010, hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng.
  • Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0100100368 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 và thay đổi lần thứ 8, ngày 13/5/2016.
  • Từ ngày 13/5/2016, CTCP Kim khí Hà Nội đổi tên thành CTCP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 30/03/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 9.000.000
Tổng giá trị niêm yết 90.000.000.000

Ban lãnh đạo

Lê Minh Tú Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Anh Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Việt Thành viên HĐQT
Hoàng Ngọc Chiến Thành viên HĐQT
Nguyễn Huy Thành Thành viên HĐQT
Hà Thị Thu Hiền Trưởng ban kiếm soát
Đinh Thị Thùy Trang Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Huy Thành Tổng giám đốc
Lê Xuân Anh Phó Tổng giám đốc
Dương Thị Phương Hiền Kế toán trưởng
Trần Thị Hoa Lý Đại diện công bố thông tin