Giới thiệu

Được cấp phép hoạt động vào cuối năm 2006 và chính thức hoạt động vào tháng 8/2007 nhưng SMES đã từng bước khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường thông qua quy mô và hiệu quả hoạt động.Trong quá trình hoạt động của mình, SMES đang từng bước xác lập một vị thế riêng trên con đường phát triển của TTCK Việt Nam. Tuy không khuếch trương nhưng sức mạnh của SMES được minh chứng bằng hành động và kết quả cụ thể, xứng đáng là sự lựa chọn tin cậy của khách hàng trong các mảng dịch vụ hoạt động.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tự doanh chứng khoán;
  • Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
  • Lưu ký chứng khoán.
  • Bảo lãnh phát hành

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 22/12/2006
Số ĐKKD 0103015182
Ngày cấp ĐKKD 19/03/2008
Vốn điều lệ 225.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực >

  • Năm 2006 SME được thành lập và đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 51 tỷ đồng.
  • Năm 2007: Công ty tăng vốn điều lệ từ 51 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng
  • Năm 2008: Công ty đổi tên giao dịch và gắn bó với thương hiệu mới là Công ty cổ phần Chứng khoán SME - SME Securities.
  • Năm 2009: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SME niêm yết tại Sàn giao dịch UPCOM với mã cổ phiếu giao dịch là SME;
  • Năm 2010: Cổ phiếu SME chính thức niêm yết giao dịch trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán SME. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 225 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 19/03/2008
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn
KL đang niêm yết 22.500.000
Tổng giá trị niêm yết 225.000.000.000

Ban lãnh đạo

Phan Huy Chí Chủ tịch HĐQT
Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT
Nguyễn Quốc Đạt Thành viên HĐQT
Lương Trường Giang Thành viên HĐQT
Phạm Hồng Sơn Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban kiếm soát
Phan Thị Minh Giang Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thị Minh Thành viên Ban kiểm soát
Phan Huy Chí Tổng giám đốc
Dương Quốc Tuấn Kế toán trưởng
Hoàng Trọng Thạch Đại diện công bố thông tin