Giới thiệu

CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành là công ty chuyên về sản xuất đồ gỗ và có vị trí hàng đầu đối với doanh nghiệp cùng ngành trong nước và nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu. Sản phẩm chính của công ty được chia thành 4 nhóm sản phẩm: đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoại thất, ván sàn gỗ và các sản phẩm khác như gỗ xẻ S4S, các chi tiết nhỏ bằng gỗ.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Bán buôn phân bón. Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy
 • Cho thuê trạm xăng dầu
 • Bán buôn thủy sản;
 • Sản xuất đồ mộc;
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
 • Sản xuất bao bì bằng gỗ;
 • Đại lý ký gửi hàng hóa;
 • Bán buôn phụ tùng, phụ kiện ngành chế biến gỗ;
 • Bán buôn nông lâm sản;
 • Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng;
 • Kinh doanh bất động sản
 • Bán buôn sản phẩm mộc; Mua bán bao bì
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Lập trình máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Cổng thông tin
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Xây dngj công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng nhà không để ở

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 3700530696
Ngày cấp ĐKKD 20/04/2023
Vốn điều lệ 4.111.983.020.000
Mã số thuế 3700530696
Ngành nghề & Lĩnh vực Hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình > Nội thất

 • Năm 1992, Khởi nghiệp là một cơ sở nhỏ chế biến gỗ tại EaH’leo – Dak Lak.
 • Năm 1993 thành lập Xí nghiệp tư doanh chế biến gỗ Xuất khẩu Trường Thành tại Dak Lak, nay đã chuyển thành Công ty Cổ phần Trường Thành, gọi tắt là TTDL 1;
 • Năm 2000 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Năm 2003 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, đến tháng 11 năm 2007 được chuyển thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành gọi tắt là TTBD 1
 • Ngày 18/8/2003, VĐL của Công ty sau khi chuyển sang cổ phần là 22.080.000.000 đồng.
 • Năm 2004-2007, VĐL được nâng lên 150.000.000.000 đồng.
 • Ngày 1/2/2008, Công ty đã nhận được quyết định số 24/QD-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM  (HOSE) cho phép niêm yết chính thức 15.000.000 cổ phần TTF. Và ngày giao dịch chính thức đầu tiên của TTF trên HOSE là 18/2/2008. Đây  là  một  cột  mốc  rất  quan  trọng  của TTF
 • Ngày 12/2/2009, VĐL nâng lên 200.000.000.000 đồng,
 • Ngày 17/12/2009, VĐL nâng lên 205.000.000.000 đồng.
 • Ngày 21/6/2010, VĐL nâng lên 312.498.390.000 đồng.
 • Ngày 27/2/2012, VĐL nâng lên 328.118.530.000 đồng.
 • Ngày 15/8/2012, VĐL nâng lên 393.736.060.000 đồng.
 • Ngày 22/5/2013, VĐL nâng lên 590.601.770.000 đồng.
 • Ngày 24/12/2013, VĐL nâng lên 735.000.000.000 đồng thông qua phát hành thêm Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược.
 • Ngày 11/11/2014, VĐL nâng lên 1.000.671.600.000 đồng.
 • Ngày 22/4/2015, VĐL nâng lên 1.400.939.400.000 đồng.
 • Ngày 31/12/2015, VĐL nâng lên 1.446.078.400.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 2.146.078.400.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/04/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 80.000
KL đang niêm yết 393.548.302
Tổng giá trị niêm yết 3.935.483.020.000

Ban lãnh đạo

Mai Hữu Tín Chủ tịch HĐQT
Vũ Xuân Dương Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Trọng Hiếu Thành viên HĐQT
Võ Quốc Lợi Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Minh Hằng Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Hiếu Tổng giám đốc
Phan Hồng Hoàng Kế toán trưởng
Trần Ngọc Giáp Đại diện công bố thông tin