Giới thiệu

Ngân hàng TMCP Việt Á là một ngân hàng trẻ, năng động. Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, VAB đã đạt được những thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường là một ngân hàng được tín nhiệm cao, chất lượng dịch vụ tốt, mặt bằng lãi suất hấp dẫn và sản phẩm dịch vụ linh hoạt. VAB không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động, đào tạo đội ngũ cán bộ, trở thành một điểm đến được khách hàng tin tưởng, có thái độ phục vụ tận tâm, là điểm tựa vững chắc cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Về hoạt đông kinh doanh nội tệ
 • Về hoạt động kinh doanh ngoại hối
 • Thu đổi và đặt các bàn thu đổi ngoại tệ
 • Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa
 • Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường nước ngoài
 • Dịch vụ quản lý tiền mặt, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản
 • Mua bán Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
 • Dịch vụ môi giới tiền tệ
 • Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
 • Hoạt động mua nợ
 • Và các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VAB
 • Sản phẩm/ dịch vụ chính: Dịch vụ ngân hàng...

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0302963695
Ngày cấp ĐKKD 17/05/2023
Vốn điều lệ 5.399.600.430.000
Mã số thuế 0302963695
Ngành nghề & Lĩnh vực Ngân hàng > Ngân hàng

 • Ngân hàng TMCP Việt Á là một trong những ngân hàng trẻ tại Việt Nam, được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tài chính đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ, tài chính Việt Nam: Công ty Tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Đà Nẵng.
 • Ngày 19/06/2003, Ngân hàng TMCP Việt Á đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp Giấy Đăng ký kinh doanh  số 4103001665 với mức vốn điều lệ là 75.729.000.000 đồng
 • Từ khi hoạt động đến nay Ngân hàng TMCP Việt Á đã tăng vỗn 18 lần từ 75.729.000.000 đồng lên 4.449.635.670.000 đồng bằng các hình thức phất hành cho các cổ đông hiện hữu, phát hành cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, trái phiếu chuyển đổi.
 • Hiện nay, VAB hoạt động theo giấy Đăng ký kinh doanh số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu 19/06/2003, cấp thay đổi lần 28 ngày 16/06/2021 với vốn điều lệ 4.449.635.670.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 17/05/2023
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.500
KL đang niêm yết 539.960.043
Tổng giá trị niêm yết 5.399.600.430.000

Ban lãnh đạo

Phương Thành Long Chủ tịch HĐQT
Phan Văn Tới Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Tiến Dũng Thành viên HĐQT
Lê Hồng Phương Thành viên HĐQT
Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT
Nguyễn Kim Phượng Trưởng ban kiếm soát
Trần Ngọc Hải Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Thành Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Trọng Tổng giám đốc
Trần Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc
Phạm Linh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thành Công Kế toán trưởng
Nguyễn Hồng Hải Đại diện công bố thông tin