Giới thiệu

Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành Công ty cung cấp sản phẩm nông dược và khử trùng có uy tín trên thị trường, được khách hàng tin tưởng. Công ty đã xây dựng và thực hiện các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. VFC là Công ty Việt Nam đầu tiên thuộc lĩnh vực Khử trùng – Bảo vệ thực vật đạt chứng chỉ ISO 9001:2000 do tổ chức BVQI – KAS/ANSI-RAB chứng nhận tháng 5/2002.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán các loại  thuốc bảo vệ  thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng (không sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở);
 • Cung cấp  dịch  vụ  khử  trùng, diệt  sinh  vật  gây  hại  nông  lâm  sản  và các vật  thể khác;
 • Mua bán, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng. Mua bán vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Bán buôn phân bón;
 • Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, các công trình xây dựng;
 • Dịch vụ chống mối mọt. Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng - đê đập - khách sạn - nhà hàng;
 • Cho thuê văn phòng, Cho thuê kho bãi;
 • Giám định hàng hóa: số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị hàng hóa, tổn thất, an toàn, vệ sinh và các yêu cầu giám định khác. Giám sát thi công và lắp đặt máy móc, thiết bị. Tư vấn đầu tư;
 • Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp;
 • Bán buôn bắp giống và các loại hạt ngũ cốc khác;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Dịch vụ đóng gói;
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;
 • Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu;
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0302327629
Ngày cấp ĐKKD 29/09/2022
Vốn điều lệ 417.146.140.000
Mã số thuế 0302327629
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất chuyên dụng

 • Công  ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam  trước khi cổ phần hóa  là Công  ty Khử trùng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 361/NN-TCCB/QĐ của Bộ NN & PTNT.
 • Tháng 12/1999, Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty thực hiện cổ phần hóa bộ phận kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật với vốn điều lệ là 16.633.000.000 đồng.
 • Tháng 05/2001, Công  ty  tiếp  tục  cổ phần  hóa bộ phận khử trùng với vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.
 • Tháng 12/2001, Đại hội đồng cổ đông hai công ty quyết định sáp nhập Công ty cổ phần Khử  trùng Việt Nam vào Công ty cổ phần Khử trùng - Giám định Việt Nam để thành lập Công ty Cổ phần Khử trùng Giám định Việt Nam  với vốn điều lệ là 28.633.000.000 đồng, trong đó vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 4.396.000.000  đồng, chiếm 15,3% vốn điều lệ. Công ty được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 31/12/2001.
 • Tháng 4/2007, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác nội bộ và đối  tác chiến lược của Công ty tăng vốn lên 40 tỷ đồng. Đồng thời, trong thời gian này, Công ty thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Đức tăng vốn điều lệ lên 46 tỷ đồng và trở thành công ty đại chúng.
 • Năm 2008, Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và đối tác chiến lược tăng vốn lên 73.955.000.000 đồng.  
 • Tháng 7/2009, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu  thưởng cho cổ đông hiện hữu  tăng vốn lên 81.338.550.000 đồng.
 • Tháng 8/2009, công ty thực hiện đổi tên thành Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.
 • Tháng 10/2009, Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
 • Ngày 17/12/2009, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HOSE.
 • Tháng 7/2010, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên 97.584.440.000 đồng.
 • Năm 2012, vốn điều lệ của công ty tăng lên 129,7 tỷ đồng.
 • Ngày 30/9/2013: Vốn điều lệ của công ty tăng từ 129.625.430.000 đồng lên 132.827.530.000 đồng do đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho CBNV theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thương niên năm 2012 với số lượng là 310.000CP.
 • Ngày 29/6/2015, VĐL công ty nâng lên 176.854.360.000 đồng.
 • Ngày 15/6/2017, VĐL nâng lên 237.701.890.000 đồng.
 • Ngày 7/8/2018, VĐL nâng lên 316.134.610.000 đồng.
 • Năm 2019: VĐL nâng lên 320.888.640.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 29/09/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 55.000
KL đang niêm yết 41.714.614
Tổng giá trị niêm yết 417.146.140.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Bạch Tuyết Chủ tịch HĐQT
Trương Công Cứ Phó Chủ tịch HĐQT
Mai Tuấn Anh Thành viên HĐQT
Nguyễn Vũ Thùy Hương Thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT
Trần Văn Dũng Thành viên HĐQT
Võ Văn Quốc Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Phan Thị Bích Lan Thành viên Ban kiểm soát
Trương Công Cứ Tổng giám đốc
Trần Văn Dũng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Bạch Tuyết Phó Tổng giám đốc
Đào Xuân Trọng Phó Tổng giám đốc
Trần Văn Dũng Giám đốc tài chính
Phạm Thị Ngọc Phương Kế toán trưởng
Trần Văn Dũng Đại diện công bố thông tin