Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
06/09/2022 0,05/0,39% 12,85 13,05 12,75 12,90 12,84 12,90 142.500
05/09/2022 -0,25/-1,91% 13,00 13,00 12,85 12,85 12,90 12,85 81.900