Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/11/2022 0,03/0,40% 7,60 7,60 7,00 7,47 7,48 7,47 111.400
08/11/2022 -0,56/-7,00% 7,44 7,99 7,44 7,44 7,47 7,44 353.000
07/11/2022 -0,30/-3,61% 8,22 8,43 8,00 8,00 8,09 8,00 66.800