Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/08/2022 0,00/0,00% 9,82 10,15 9,82 10,05 10,05 10,05 358.100
30/08/2022 -0,15/-1,47% 10,40 10,40 9,98 10,05 10,11 10,05 365.100