Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phu Hung Far East Holding Corporation 69.004.600 46,00% 22/06/2022
New Beam International INC 26.176.745 17,45% 22/06/2022
Freshfields Capital Corporation 7.290.486 4,86% 23/09/2022
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Vũ Thái 6.974.723 4,65% 30/06/2022
Công ty TNHH Phát triển Thế Vũ 6.877.100 4,91% 30/08/2021
DongBang Development Ltd 6.804.000 7,56% 28/03/2019
An Thinh Development Ltd 6.483.155 7,20% 28/03/2019
CTCP Bảo Hiểm Phú Hưng 2.927.529 1,95% 30/06/2022
Nguyễn Hùng Mạnh 240.950 0,16% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Phú Hưng 490 0,00% 31/12/2021
Chen Kuang - Tsung 0 0,00% 26/09/2022
Chen Chia Ken Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Mỹ Linh 0 0,00% 26/09/2022
Liew Sep Siang Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/09/2022
Kuo, Chih Chia 0 0,00% 26/09/2022
Lii San Rong 0 0,00% 30/06/2012
Chiêu Nhã Thy 0 0,00% 26/09/2022
Đỗ Thị Ái Vy Kế toán trưởng 0 0,00% 26/09/2022
Phạm Thị Thu Nhàn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Chiu Hsien-Chih (Gary) 0 0,00% 26/09/2022