Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 280.496.572 50,42% 05/08/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 29.700.000 5,34% 06/01/2023
Norges Bank 17.769.420 3,19% 06/01/2023
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 14.031.200 2,52% 06/01/2023
Phạm Thị An Bình 810.972 0,19% 19/09/2018
KB Vietnam Focus Balanced Fund 680.000 0,12% 06/01/2023
Phạm Tiến Dũng 169.254 0,03% 30/06/2021
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 68.000 0,01% 05/12/2022
Đỗ Danh Rạng Phó Tổng giám đốc 62.029 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thủy 50.978 0,01% 30/06/2021
Vũ Văn Minh 24.495 0,00% 30/06/2021
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 14.030 0,00% 19/09/2018
Văn Đức Tờng Thành viên HĐQT 13.256 0,00% 30/06/2022
Hồ Hà Trung 13.000 0,00% 29/06/2018
Đỗ Văn Khạnh 9.192 0,00% 31/12/2018
Lê Văn Bé 7.652 0,00% 31/12/2018
Vũ Thị Việt Vân 6.323 0,00% 05/12/2022
Trần Thái Thanh 4.800 0,00% 30/06/2022
Văn Đức Hải 3.000 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT 3.000 0,00% 31/12/2021