Giới thiệu

Trải qua 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với nhiều biến động gắn liền với những đổi thay đi lên của đất nước; Tổng công ty CP Sông Hồng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng giao cho. Từ một đơn vị nhỏ khi mới thành lập đến nay đã phát triển mạnh mẽ với hàng chục đơn vị thành viên, công ty cổ phần, công ty liên kết hoạt động trên khắp mọi miền đất nước; Lĩnh vực hoạt động từ xây dựng truyền thống chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, truyền tải điện, cấp thoát nước, sản xuất công nghiệp, phát triển đô thị, đầu tư, kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu lao động và vật tư cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác…

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đầu tư tài chính, bất động sản;
 • Xây dựng hạ tầng, công nghiệp và dân dụng;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án;
 • Nghiên cứu, phát triển và đào tạo công nghệ mới ứng dụng trong thi công hiện đại.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 23/08/1958
Số ĐKKD 2600104283
Ngày cấp ĐKKD 20/03/2024
Vốn điều lệ 270.000.000.000
Mã số thuế 2600104283
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, tiền thân là Công ty Kiến trúc Việt Trì được Bộ Kiến trúc thành lập ngày 23/8/1958, trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Việt Trì.
 • Năm 1980, Công ty được Bộ Xây dựng đổi tên thành Công ty Xây dựng số 22
 • Ngày 14/6/1983, Bộ Xây dựng quyết định thành lập Tổng Công ty  Xây dựng  Vĩnh  Phú  - Hoàng Liên  Sơn  trên  cơ  sở  lực lượng  nòng  cốt  là  Công ty Xây dựng số 22
 • Ngày 04/9/1991  Tổng Công ty  Xây  dựng  Vĩnh Phú  -  Hoàng Liên Sơn được Bộ Xây dựng đổi tên thành Tổng Công  ty Xây dựng Sông Hồng
 • Ngày20/11/1995,  Tổng Công ty  Xây  dựng  Sông Hồng được Bộ Xây dựng thành lập lại theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính  phủ  với  mô  hình mới có Hội đồng quản trị
 • Ngày 25/8/2006, Tổng Công ty Xây dựng  Sông Hồng được chuyển mô hình  tổ  chức  hoạt  động theo mô hình Công  ty Mẹ -  Công ty Con, đổi tên thành Tổng Công ty Sông Hồng.
 • Ngày 01/01/2007,  Tổng Công ty  Sông Hồng chuyển  trụ  sở  từ  thành phố  Việt  Trì  -  Tỉnh  Phú Thọ  về địa chỉ số  70  An Dương - Quận  Tây  Hồ - Thành phố Hà Nội.
 • Ngày 09/11/2009, Tổng Công ty đã tổ chức thành công  đợt  IPO  chào  bán chứng khoán ra công chúng
 • Ngày 10/05/2010, Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Cổ phần Sông  Hồng đã  được tổ chức và đã bầu ra HĐQT Tổng Công ty, thông qua Điều lệ tổ  chức  và  hoạt động  của  Tổng  Công  ty Cổ phần Sông Hồng.
 • Từ  tháng  5/2010  Tổng Công ty  đã  hoạt  động dưới  hình  thức  công  ty cổ phần với vốn điều  lệ là 270 tỷ đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 335.219.780.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/03/2024
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 7.000
KL đang niêm yết 27.000.000
Tổng giá trị niêm yết 270.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Huyền Linh Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Thi Phó Chủ tịch HĐQT
Đặng Minh Quang Thành viên HĐQT
Phạm Xuân Vinh Thành viên HĐQT
Phan Việt Anh Thành viên HĐQT
Cao Tiến Trung Trưởng ban kiếm soát
Lê Thị Hồng Hạnh Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Thị Kim Thành Thành viên Ban kiểm soát
Phan Việt Anh Tổng giám đốc
Trần Anh Tài Phó Tổng giám đốc
Trịnh Xuân Dương Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Nhung Kế toán trưởng
Nguyễn Hoàng Anh Đại diện công bố thông tin