Giới thiệu

Công ty ra đời vào thời điểm cuối năm 2008 với nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán. tự doanh chứng khoán. Đến nay, với định hướng chiến lược đúng đắn và đầu tư có hiệu quả, VFS đã gây dựng được vị thế nhất định trên thị trường chứng khoán Việt Nam sau 12 năm hoạt động và phát triển.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  • Tự doanh chứng khoán;
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 13/10/2008
Số ĐKKD 0306081775
Ngày cấp ĐKKD 11/01/2024
Vốn điều lệ 1.200.000.000.000
Mã số thuế 0306081775
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

  • CTCP Chứng khoán Nhất Việt chính thức được thành lập và hoạt động theo Giấy giấy phép số 100/UBCK - GP do UBCKNN cấp ngày 13/10/2008, với VĐL ban đầu là 135 tỷ đồng;
  • Tháng 10/2019, Công ty tăng VĐL lên 410 tỷ đồng;
  • Ngày 29/4/2020, Công ty nhận được Công văn số 2985/UBCK - QLKD của UBCKNN về việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đăng ký đại chúng.
  • Năm 2021: Vốn điều lệ công ty tăng lên 802.500.000.000 đồng thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư

 

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 11/01/2024
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 21.200
KL đang niêm yết 120.000.000
Tổng giá trị niêm yết 1.200.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thế Anh Chủ tịch HĐQT
Trần Anh Thắng Phó Chủ tịch HĐQT
Tạ Hải Hà Thành viên HĐQT
Trịnh Thị Lan Thành viên HĐQT
Nguyễn Tài Vinh Thành viên HĐQT
Trần Văn Dương Trưởng ban kiếm soát
Hoàng Minh Thắng Thành viên Ban kiểm soát
Trương Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát
Trần Anh Thắng Tổng giám đốc
Nguyễn Tài Vinh Phó Tổng giám đốc
Trịnh Thị Lan Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Tổng giám đốc
Lê Thị Thùy Dung Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Hằng Đại diện công bố thông tin