Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,00/0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,89 0
08/09/2022 0,00/0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,89 0
07/09/2022 0,00/0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,89 0
06/09/2022 0,00/0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 13,89 0