Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
31/08/2022 2.029 5.213.600 2.641 5.642.900 2.610.400 65.789.050
30/08/2022 2.579 5.284.000 3.463 7.911.500 3.418.800 86.531.127