Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/10/2022 -3,50/-13,78% 25,40 25,40 21,90 21,90 23,70 21,90 200
28/10/2022 0,00/0,00% 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 0
27/10/2022 0,00/0,00% 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 0