CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (SBB : UPCOM)
Consumer Goods : Brewers
CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
www.sabibeco.com
+84 (28) 382-43586
Fax
+84 (28) 391-51856
Email

Statistics

Ticker SBB
Exchange UPCOM
Current Price 13.9 (-0.10/-0.71%)
Intra Day Price Movement 13.80 - 13.90
Volume 1,102
Average price (10 days) 14.77
52-week change 14.00 - 26.10
Average volume (10 days) 52,340.00
Oustanding shares 87,524,536
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS -1,739.25
PE -8.26
PB 0.71

News About SBB

Symbols in Industry

Consumer Goods > Brewers

Quotes Volume Price Change
BBM 0 0.00
0/0%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 5,100 38.65 +0.35/+0.01%
BHP 0 0.00
0/0%
BQB 43,202 3.20 -0.10/-0.03%
BSD 100 8.50 -1.50/-0.15%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 1,700 19.00
0/0%