CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (DLM : UPCOM)
Utilities : Multiutilities
CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
danpulico.com
+84 (236) 356-5741
Fax
+84 (236) 381-6622
Email

Statistics

Ticker DLM
Exchange UPCOM
Current Price
10.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.40
52-week change 11.30 - 11.30
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,657,500
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 1,443.81
PE 7.83
PB 0.96

News About DLM

Symbols in Industry

Utilities > Multiutilities

Quotes Volume Price Change
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 1,163 25.70 +0.20/+0.01%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 100 8.80 +0.10/+0.01%