CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang
CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW : UPCOM)
Utilities : Water
CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang
Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
www.capthoatnuoctuyenquang.vn
+84 (207) 382-2586
Fax
+84 (207) 382-1712
Email
mtv.capthoanuoctq@gmail.com

Statistics

Ticker TQW
Exchange UPCOM
Current Price
8.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 8.80
52-week change 10.00 - 10.20
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 8,933,200
Market Cap 89.33 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.58
EPS 649.45
PE 13.55
PB 0.83

News About TQW

Symbols in Industry

Utilities > Water

Quotes Volume Price Change
BDW 301 24.50 +3.00/+0.14%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 145,200 46.20 -0.20/0.00%
BWS 0 0.00
0/0%
CLW 0 0.00
0/0%