CTCP Thiết bị
CTCP Thiết bị (MA1 : UPCOM)
Industrials : Industrial Machinery
CTCP Thiết bị
Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
www.machinco1.com.vn
+84 (43) 854-1022
Fax
+84 (24) 385-42276
Email
machinco1@vnn.vn

Statistics

Ticker MA1
Exchange UPCOM
Current Price
15.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 135
Average price (10 days) 17.15
52-week change 23.00 - 32.50
Average volume (10 days) 1,200.00
Oustanding shares 5,289,715
Market Cap 132.24 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 3,808.60
PE 6.56
PB 1.25

News About MA1

Symbols in Industry

Industrials > Industrial Machinery

Quotes Volume Price Change
APL 0 0.00
0/0%
CEG 0 0.00
0/0%
CKH 0 0.00
0/0%
CMK 0 0.00
0/0%
CTB 0 0.00
0/0%
CTT 0 0.00
0/0%
DVH 0 0.00
0/0%
DZM 0 0.00
0/0%
FBC 0 0.00
0/0%