CTCP Thiết bị
CTCP Thiết bị (MA1 : UPCOM)
Industrials : Industrial Machinery
CTCP Thiết bị
Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
www.machinco1.com.vn
+84 (24)3854-1022
Fax
+84 (24) 385-42276
Email
mac@machinco1.com.vn

Statistics

Ticker MA1
Exchange UPCOM
Current Price
22.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 21.76
52-week change 23.00 - 32.50
Average volume (10 days) 1,200.00
Oustanding shares 5,289,715
Market Cap 132.24 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 7,849.66
PE 2.85
PB 0.65

News About MA1

Symbols in Industry

Industrials > Industrial Machinery

Quotes Volume Price Change
APL 100 17.40 -3.00/-0.15%
CEG 0 0.00
0/0%
CKH 0 0.00
0/0%
CMK 0 0.00
0/0%
CTB 0 0.00
0/0%
CTT 100 16.00 -0.50/-0.03%
DVH 0 0.00
0/0%
DZM 0 0.00
0/0%
FBC 0 0.00
0/0%