CTCP Thương mại Gia Lai
CTCP Thương mại Gia Lai ( : )
Oil & Gas :
CTCP Thương mại Gia Lai
Số nhà 56 đường Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
www.comexim.com.vn
+84 (26) 938-23154
Fax
+84 (26) 938-23666
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
32.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BFC 57,700 18.90 +0.10/+0.01%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 1,000 16.10 -0.50/-0.03%
DCM 1,884,000 32.75 -0.05/0.00%
DHB 4,700 7.80 +0.50/+0.07%
DOC 3,105 8.70
0/0%
DPM 2,484,100 36.90 -0.10/0.00%
HAI 0 0.00
0/0%