CTCP Thương mại Gia Lai
CTCP Thương mại Gia Lai ( : )
Oil & Gas :
CTCP Thương mại Gia Lai
Số nhà 56 đường Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
www.comexim.com.vn
+84 (26) 938-23154
Fax
+84 (26) 938-23666
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
32.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BFC 71,400 16.45 +0.10/+0.01%
BT1 1 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 0 0.00
0/0%
DCM 2,092,300 24.10 -0.30/-0.01%
DHB 0 0.00
0/0%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 886,400 33.65
0/0%
HAI 0 0.00
0/0%