CTCP Thương mại Gia Lai
CTCP Thương mại Gia Lai ( : )
Oil & Gas :
CTCP Thương mại Gia Lai
Số nhà 56 đường Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
www.comexim.com.vn
+84 (26) 938-23154
Fax
+84 (26) 938-23666
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
32.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days) 32.00
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BFC 221,000 23.10 +0.35/+0.02%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 313 17.00
0/0%
DCM 7,104,300 33.70 +1.45/+0.04%
DHB 2,100 12.50 +0.10/+0.01%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 4,030,800 46.85 +1.80/+0.04%
HAI 0 0.00
0/0%