CTCP Thương mại Gia Lai
CTCP Thương mại Gia Lai ( : )
Oil & Gas :
CTCP Thương mại Gia Lai
Số nhà 56 đường Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
www.comexim.com.vn
+84 (26) 938-23154
Fax
+84 (26) 938-23666
Email

Statistics

Ticker
Exchange
Current Price
32.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement -
Volume
Average price (10 days)
52-week change -
Average volume (10 days)
Oustanding shares
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About

Symbols in Industry

Oil & Gas >

Quotes Volume Price Change
BFC 345,700 38.90 +0.65/+0.02%
BT1 100 12.80 -0.70/-0.05%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 11,440 19.50
0/0%
DCM 9,127,000 37.80 -1.30/-0.03%
DHB 13,705 9.50 -0.10/-0.01%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 5,484,200 35.55 -1.45/-0.04%
HAI 0 0.00
0/0%