CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (E29 : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
congty29.vn
+84 (24) 385-35787
Fax
+84 (24) 385-35895
Email

Statistics

Ticker E29
Exchange UPCOM
Current Price
6.30 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 5.79
52-week change 8.50 - 22.00
Average volume (10 days) 440.00
Oustanding shares 5,000,000
Market Cap 50.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 8.66
EPS 739.09
PE 13.53
PB 0.97

News About E29

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 200 4.50
0/0%
AMS 36,600 6.40 -0.50/-0.07%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 56,710 1.10 -0.10/-0.08%
B82 48,800 0.90
0/0%
BAX 1,000 73.00 -1.00/-0.01%
BCE 169,900 7.36 -0.55/-0.07%
BDC 0 0.00
0/0%