CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (E29 : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
congty29.vn
+84 (24) 385-35787
Fax
+84 (24) 385-35895
Email

Statistics

Ticker E29
Exchange UPCOM
Current Price 5 (+0.40/+8.70%)
Intra Day Price Movement 4.00 - 5.20
Volume 500
Average price (10 days) 5.32
52-week change 8.50 - 22.00
Average volume (10 days) 440.00
Oustanding shares 5,000,000
Market Cap 50.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 8.66
EPS 739.09
PE 13.53
PB 0.97

News About E29

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 700 4.30 -0.10/-0.02%
AMS 193,000 10.20 +0.40/+0.04%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 32,600 5.88 +0.01/+0.00%
BDC 0 0.00
0/0%