CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (E29 : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
congty29.vn
+84 (24) 385-35787
Fax
+84 (24) 385-35895
Email

Statistics

Ticker E29
Exchange UPCOM
Current Price
4.20 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 4.10
52-week change 8.50 - 22.00
Average volume (10 days) 440.00
Oustanding shares 5,000,000
Market Cap 50.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 8.66
EPS 739.09
PE 13.53
PB 0.97

News About E29

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 2,700 7.50
0/0%
ALV 1,409 4.00 -0.10/-0.02%
AMS 158,501 10.80 -0.30/-0.03%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 100 60.00 -5.20/-0.08%
BCE 35,500 5.50 +0.01/+0.00%
BDC 0 0.00
0/0%