CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (E29 : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
congty29.vn
+84 (24) 385-35787
Fax
+84 (24) 385-35895
Email

Statistics

Ticker E29
Exchange UPCOM
Current Price
5.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 5.57
52-week change 8.50 - 22.00
Average volume (10 days) 440.00
Oustanding shares 5,000,000
Market Cap 50.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 8.66
EPS 706.16
PE 7.79
PB 0.51

News About E29

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 231,996 11.00
0/0%
AMS 42,303 10.10 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 35,300 0.70
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 105 39.90
0/0%
BCE 80,800 5.97 -0.08/-0.01%
BCO 0 0.00
0/0%