CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT : HOSE)
Technology : Telecommunications Equipment
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện
158/2 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
www.ctin.vn
+84 (24) 386-3459
Fax
+84 (24) 386-32061
Email

Statistics

Ticker ICT
Exchange HOSE
Current Price 13.35 (+0.05/+0.38%)
Intra Day Price Movement 13.35 - 14.05
Volume 157,800
Average price (10 days) 13.76
52-week change 10.80 - 14.80
Average volume (10 days) 120,830.00
Oustanding shares 32,185,000
Market Cap 429.67 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA 0.01
ROE 0.03
Financial Leverage 1.23
EPS 1,215.88
PE 10.98
PB 0.67

News About ICT

Symbols in Industry

Technology > Telecommunications Equipment

Quotes Volume Price Change
CKV 0 0.00
0/0%
CSG 550,520 12.20 +0.50/+0.04%
ICT 157,800 13.35 +0.05/+0.00%
KST 500 13.00 -0.50/-0.04%
LTC 103 4.90 +0.40/+0.09%
MFS 53,154 30.20 +2.30/+0.08%
PMJ 0 0.00
0/0%
PMT 0 0.00
0/0%