CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (UDL : UPCOM)
Utilities : Multiutilities
CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
Số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
moitruongdothidaklak.com.vn
+84 (262) 381-6886
Fax
+84 (262) 381-6886
Email
dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn

Statistics

Ticker UDL
Exchange UPCOM
Current Price
12.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 12.50
52-week change 12.00 - 12.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 6,620,000
Market Cap 79.44 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.17
EPS 1,745.05
PE 7.16
PB 0.21

News About UDL

Symbols in Industry

Utilities > Multiutilities

Quotes Volume Price Change
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 200 8.60 -0.10/-0.01%