Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau (CAM : UPCOM)
Utilities : Multiutilities
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau
Số 202 đường Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
moitruongdothicamau.vn
+84 (29) 038-35052
Fax
+84 (29) 038-35052
Email
moitruongdothicamau@gmail.com

Statistics

Ticker CAM
Exchange UPCOM
Current Price
15.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 15.70
52-week change 15.70 - 15.70
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,310,700
Market Cap 20.58 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 2.40
EPS 1,944.59
PE 4.36
PB 1.01

News About CAM

Symbols in Industry

Utilities > Multiutilities

Quotes Volume Price Change
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 1,163 25.70 +0.20/+0.01%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 100 8.80 +0.10/+0.01%