Ngân hàng TMCP Phương Đông
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB : HOSE)
Financials : Banks
Ngân hàng TMCP Phương Đông
www.ocb.com.vn
+84 (28) 382-20960
Fax
+84 (28) 382-20963
Email
dvkh@ocb.com.vn

Statistics

Ticker OCB
Exchange HOSE
Current Price 14.1 (-0.25/-1.74%)
Intra Day Price Movement 14.05 - 14.60
Volume 822,700
Average price (10 days) 15.48
52-week change 15.50 - 31.70
Average volume (10 days) 1,012,020.00
Oustanding shares 1,369,882,863
Market Cap 23,288.01 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA 0.02
ROE 0.17
Financial Leverage
EPS 2,683.45
PE 6.34
PB 1.02

News About OCB

OCB: Result of the ESOP

04/10/2022 05:19:00

OCB: Change of branch address

04/10/2022 05:02:00

OCB: Change of branch address

28/09/2022 07:18:00

OCB: Establishing branches

22/09/2022 06:06:00

Symbols in Industry

Financials > Banks

Quotes Volume Price Change
ABB 940,773 9.70 -0.10/-0.01%
ACB 3,472,500 21.00 -0.60/-0.03%
BAB 16,827 14.90 -0.10/-0.01%
BID 1,195,400 31.00 -0.55/-0.02%
BVB 626,632 11.40 -0.10/-0.01%
CTG 5,635,700 20.75 -0.85/-0.04%
EIB 696,500 32.50 -0.80/-0.02%
EVF 199,600 9.55
0/0%