CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (APT : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
apt.com.vn
+84 (28) 375-41889
Fax
+84 (28) 375-41808
Email
aptco@apt.com.vn

Statistics

Ticker APT
Exchange UPCOM
Current Price
3.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 3.50
52-week change 2.50 - 4.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 8,800,000
Market Cap 35.20 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage -6.06
EPS -4,062.73
PE -0.98
PB -0.53

News About APT

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 1,500 10.85 +0.60/+0.06%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 105,400 13.80 +0.10/+0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 2,168,100 36.00 -0.10/0.00%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 2,713,600 22.30 +0.30/+0.01%