CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (APT : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
apt.com.vn
+84 (28) 375-41889
Fax
+84 (28) 375-41808
Email
aptco@apt.com.vn

Statistics

Ticker APT
Exchange UPCOM
Current Price
2.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 2.50 - 2.50
Volume 1,000
Average price (10 days) 2.50
52-week change 2.50 - 4.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 8,800,000
Market Cap 35.20 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage -6.06
EPS -4,062.73
PE
PB -0.53

News About APT

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 7,400 11.50 -0.25/-0.02%
ABT 300 32.95 -0.05/0.00%
ACL 8,300 11.70 -0.10/-0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 16,544 2.70
0/0%
ANV 732,200 30.35
0/0%
APT 1,000 2.50
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 254,528 0.60 +0.10/+0.20%
BAF 1,280,100 20.05 +0.05/+0.00%