CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (APT : UPCOM)
Consumer Goods : Farming & Fishing & Plantations
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
apt.com.vn
+84 (28) 375-41889
Fax
+84 (28) 375-41808
Email
aptco@apt.com.vn

Statistics

Ticker APT
Exchange UPCOM
Current Price 3.2 (-0.50/-13.51%)
Intra Day Price Movement 3.20 - 3.20
Volume 100
Average price (10 days) 3.49
52-week change 2.50 - 4.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 8,800,000
Market Cap 35.20 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage -6.06
EPS -15,449.42
PE -0.21
PB -0.02

News About APT

Symbols in Industry

Consumer Goods > Farming & Fishing & Plantations

Quotes Volume Price Change
AAM 6,500 8.87 +0.07/+0.01%
ABT 400 34.80 -0.60/-0.02%
ACL 19,700 12.50
0/0%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 3,567 2.60 +0.10/+0.04%
ANV 2,060,900 31.50 -0.80/-0.02%
APT 100 3.20 -0.50/-0.14%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 4,456,700 22.25 -0.40/-0.02%