Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê (IPH : UPCOM)
Consumer Services : Publishing
Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Số 47-55, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
iphvietnam.com
+84 (24) 377-51597
Fax
+84 (24) 377-59401
Email
Ctyinthongke@gmail.com

Statistics

Ticker IPH
Exchange UPCOM
Current Price
69.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 69.00
52-week change 69.00 - 246.60
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,000,000
Market Cap 14.18 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.36
EPS 163.25
PE -52.89
PB 8.08

News About IPH

Symbols in Industry

Consumer Services > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 7,405 19.00 +0.60/+0.03%
ALT 3,200 13.80 +0.20/+0.01%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 1 0.00
0/0%
BST 100 14.90
0/0%
DAD 701 18.70
0/0%
DAE 400 13.80
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 4,500 11.90 -0.30/-0.02%