Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê (IPH : UPCOM)
Consumer Services : Publishing
Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Số 47-55, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
iphvietnam.com
+84 (24) 377-51597
Fax
+84 (24) 377-59401
Email
Ctyinthongke@gmail.com

Statistics

Ticker IPH
Exchange UPCOM
Current Price
69.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 69.00
52-week change 69.00 - 246.60
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 1,000,000
Market Cap 14.18 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 0.36
EPS 163.25
PE -52.89
PB 8.08

News About IPH

Symbols in Industry

Consumer Services > Publishing

Quotes Volume Price Change
ADC 0 0.00
0/0%
ALT 1,454 13.70 -0.40/-0.03%
BDB 400 11.80 +1.00/+0.09%
BED 0 0.00
0/0%
BST 10 0.00
0/0%
DAD 0 0.00
0/0%
DAE 800 14.10 -0.40/-0.03%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 403 14.30 +1.30/+0.10%