CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa
CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa (PTN : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa
23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
phattriennhakh.vn
+84 (258) 352-2774
Fax
+84 (258) 352-7421
Email

Statistics

Ticker PTN
Exchange UPCOM
Current Price 3.3 (-0.50/-13.16%)
Intra Day Price Movement 3.30 - 3.30
Volume 1,200
Average price (10 days) 3.39
52-week change 4.50 - 16.40
Average volume (10 days) 20.00
Oustanding shares 5,801,924
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS -278.12
PE -11.87
PB 0.37

News About PTN

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 10,940 5.50 +0.30/+0.06%
AMS 118,900 10.40 -0.20/-0.02%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 24,600 5.93 -0.03/-0.01%
BCO 0 0.00
0/0%