CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa
CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa (PTN : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa
23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
phattriennhakh.vn
+84 (258) 352-2774
Fax
+84 (258) 352-7421
Email

Statistics

Ticker PTN
Exchange UPCOM
Current Price 3.7 (-0.10/-2.63%)
Intra Day Price Movement 3.70 - 3.70
Volume 700
Average price (10 days) 3.91
52-week change 4.50 - 16.40
Average volume (10 days) 20.00
Oustanding shares 5,801,924
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About PTN

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 49,700 4.40 -0.20/-0.04%
AMS 125,600 9.80 +0.40/+0.04%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 505 54.80 +1.70/+0.03%
BCE 94,200 5.85
0/0%
BDC 0 0.00
0/0%