CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa
CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa (PTN : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa
23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
phattriennhakh.vn
+84 (258) 352-2774
Fax
+84 (258) 352-7421
Email

Statistics

Ticker PTN
Exchange UPCOM
Current Price
6.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 6.48
52-week change 4.50 - 16.40
Average volume (10 days) 30.00
Oustanding shares 5,801,924
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS
PE
PB

News About PTN

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 20,615 4.30 -0.50/-0.10%
AMS 13,300 6.40
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 13,415 1.00 +0.10/+0.11%
B82 16,905 0.70
0/0%
BAX 200 70.10
0/0%
BCE 77,400 6.00 +0.08/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%