CTCP Cấp nước Phú Mỹ
CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW : UPCOM)
Utilities : Water
CTCP Cấp nước Phú Mỹ
Ngọc Hà, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
www.pmw.vn
+84 (254) 387-6576
Fax
+84 (254) 392-2009
Email
capnuocphumy@pmw.vn

Statistics

Ticker PMW
Exchange UPCOM
Current Price
31.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 31.80
52-week change 26.40 - 44.00
Average volume (10 days) 40.00
Oustanding shares 40,000,000
Market Cap 1,480.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.31
ROA 0.14
ROE 0.17
Financial Leverage 0.18
EPS 2,150.37
PE 17.21
PB 2.89

News About PMW

Symbols in Industry

Utilities > Water

Quotes Volume Price Change
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 100 9.20 -1.50/-0.14%
BWE 475,200 49.00 -0.10/0.00%
BWS 1,004 30.50 -1.00/-0.03%
CLW 0 0.00
0/0%