CTCP Cấp nước Phú Mỹ
CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW : UPCOM)
Utilities : Water
CTCP Cấp nước Phú Mỹ
Ngọc Hà, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
www.pmw.vn
+84 (254) 387-6576
Fax
+84 (254) 392-2009
Email
capnuocphumy@pmw.vn

Statistics

Ticker PMW
Exchange UPCOM
Current Price
27.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 23.00 - 29.00
Volume 0
Average price (10 days) 27.64
52-week change 24.00 - 40.00
Average volume (10 days) 90.00
Oustanding shares 46,999,832
Market Cap 1,269.00 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.31
ROA 0.15
ROE 0.17
Financial Leverage 0.09
EPS 1,665.96
PE 16.21
PB 2.21

News About PMW

Symbols in Industry

Utilities > Water

Quotes Volume Price Change
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 70,400 42.60 -0.60/-0.01%
BWS 100 27.70 +0.50/+0.02%
CLW 0 0.00
0/0%