CTCP Cấp nước Phú Mỹ
CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW : UPCOM)
Utilities : Water
CTCP Cấp nước Phú Mỹ
Ngọc Hà, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
www.pmw.vn
+84 (254) 387-6576
Fax
+84 (254) 392-2009
Email
capnuocphumy@pmw.vn

Statistics

Ticker PMW
Exchange UPCOM
Current Price
32.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 30.51
52-week change 24.60 - 32.40
Average volume (10 days) 50.00
Oustanding shares 49,999,832
Market Cap 1,599.99 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.32
ROA 0.18
ROE 0.20
Financial Leverage 0.13
EPS 1,939.98
PE 16.49
PB 2.73

News About PMW

Symbols in Industry

Utilities > Water

Quotes Volume Price Change
BDW 100 21.10
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 27,700 42.60 +1.10/+0.03%
BWS 0 0.00
0/0%
CLW 0 0.00
0/0%