CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng (USD : UPCOM)
Utilities : Multiutilities
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng
Số 422 Quốc lộ 1A, Khóm 5, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
www.ctdtst.vn
+84 (299) 382-2354
Fax
+84 (299) 382-5900
Email
admin@ctdtst.vn

Statistics

Ticker USD
Exchange UPCOM
Current Price
13.50 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 13.18
52-week change 12.50 - 16.20
Average volume (10 days) 320.00
Oustanding shares 5,600,000
Market Cap 75.60 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA 0.02
ROE 0.06
Financial Leverage 1.87
EPS 2,821.71
PE 4.78
PB 1.01

News About USD

Symbols in Industry

Utilities > Multiutilities

Quotes Volume Price Change
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 1,000 25.00 -4.40/-0.15%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 700 8.80 -0.80/-0.08%