CTCP Xây dựng Bình Phước
CTCP Xây dựng Bình Phước (BCO : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Xây dựng Bình Phước
Số 152 đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
www.xaydungbinhphuoc.com.vn
+84 (271) 388-1159
Fax
+84 (271) 387-0227
Email

Statistics

Ticker BCO
Exchange UPCOM
Current Price
11.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 11.00
52-week change 11.00 - 11.00
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 5,631,895
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 905.02
PE 12.15
PB 0.93

News About BCO

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 27,736 5.00 -0.20/-0.04%
AMS 98,930 10.20 -0.10/-0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 50,000 0.50 -0.10/-0.17%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 904 39.00 -1.00/-0.03%
BCE 431,900 5.84 -0.09/-0.02%
BCO 0 0.00
0/0%