CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà (MCD : UPCOM)
Utilities : Multiutilities
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà
Đường Trần Bình Trọng, khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
www.moitruongdothidongha.vn
+84 (53) 356-1261
Fax
Email

Statistics

Ticker MCD
Exchange UPCOM
Current Price
15.70 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 15.70
52-week change 16.90 - 16.90
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 332,019
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 4,561.57
PE 3.44
PB 0.49

News About MCD

Symbols in Industry

Utilities > Multiutilities

Quotes Volume Price Change
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 200 23.00 -0.20/-0.01%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 100 4.10 +0.50/+0.14%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 0 0.00
0/0%