CTCP Sonadezi Giang Điền
CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Sonadezi Giang Điền
Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
www.sonadezi-giangdien.vn
+84 (251) 383-3388
Fax
+84 (251) 383-3399
Email
szg@sonadezi-giangdien.vn

Statistics

Ticker SZG
Exchange UPCOM
Current Price
32.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 31.72
52-week change 28.00 - 38.00
Average volume (10 days) 1,540.00
Oustanding shares 54,898,000
Market Cap 1,756.74 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.61
ROA 0.05
ROE 0.26
Financial Leverage 3.67
EPS 3,510.52
PE 9.12
PB 2.13

News About SZG

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 1,660,200 61.50 -2.70/-0.04%
CIG 147,600 4.97 -0.37/-0.07%
CKG 49,400 21.30 -0.10/0.00%
CRE 350,500 8.20 -0.29/-0.03%
DLG 2,160,900 2.05 -0.01/0.00%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 68,514 3.40 -0.10/-0.03%
DXS 5,172,500 7.68 -0.02/0.00%
FIR 1,287,500 7.35 -0.55/-0.07%
FLC 0 0.00
0/0%