CTCP Sonadezi Giang Điền
CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Sonadezi Giang Điền
Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
www.sonadezi-giangdien.vn
+84 (251) 383-3388
Fax
+84 (251) 383-3399
Email
szg@sonadezi-giangdien.vn

Statistics

Ticker SZG
Exchange UPCOM
Current Price
32.90 (0/0%)
Intra Day Price Movement 37.20 - 37.20
Volume 0
Average price (10 days) 33.78
52-week change 16.50 - 57.00
Average volume (10 days) 1,900.00
Oustanding shares 54,898,000
Market Cap 1,866.53 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.51
ROA 0.02
ROE 0.15
Financial Leverage 4.79
EPS 1,659.69
PE 20.49
PB 2.95

News About SZG

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 54,300 86.10 -4.50/-0.05%
CIG 115,000 6.80 -0.50/-0.07%
CKG 154,800 27.80 -0.10/0.00%
CRE 33,700 14.15 -0.35/-0.02%
DLG 219,900 2.97 -0.02/-0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 100 9.90 +0.60/+0.06%
DXS 352,400 14.00 -0.45/-0.03%
FIR 128,400 46.30 -1.20/-0.03%
FLC 0 0.00
0/0%