CTCP Sonadezi Giang Điền
CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Sonadezi Giang Điền
Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
www.sonadezi-giangdien.vn
+84 (251) 383-3388
Fax
+84 (251) 383-3399
Email
szg@sonadezi-giangdien.vn

Statistics

Ticker SZG
Exchange UPCOM
Current Price
32.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 32.80
52-week change 26.60 - 42.60
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 54,898,000
Market Cap 1,800.65 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.55
ROA 0.03
ROE 0.17
Financial Leverage 4.39
EPS 2,014.40
PE 16.28
PB 2.71

News About SZG

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 129,600 82.90 +0.60/+0.01%
CIG 103,700 3.46 +0.10/+0.03%
CKG 95,100 22.15 -0.05/0.00%
CRE 342,400 7.04
0/0%
DLG 1,089,600 2.09 -0.03/-0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 551,000 11.10 +1.40/+0.14%
DXS 740,400 5.81 -0.08/-0.01%
FIR 310,500 42.60 +0.60/+0.01%
FLC 0 0.00
0/0%