CTCP Sonadezi Giang Điền
CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Sonadezi Giang Điền
Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
www.sonadezi-giangdien.vn
+84 (251) 383-3388
Fax
+84 (251) 383-3399
Email
szg@sonadezi-giangdien.vn

Statistics

Ticker SZG
Exchange UPCOM
Current Price
35.40 (0/0%)
Intra Day Price Movement 35.20 - 35.40
Volume 20,000
Average price (10 days) 33.85
52-week change 16.50 - 57.00
Average volume (10 days) 1,900.00
Oustanding shares 54,898,000
Market Cap 1,866.53 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.51
ROA 0.02
ROE 0.15
Financial Leverage 4.79
EPS 1,659.69
PE 20.49
PB 2.95

News About SZG

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 160,200 84.70 -6.30/-0.07%
CIG 42,600 7.55 -0.15/-0.02%
CKG 1,550,700 27.50 -1.50/-0.05%
CRE 126,300 14.80
0/0%
DLG 1,117,700 3.06 -0.02/-0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 2,900 7.90 -1.30/-0.14%
DXS 693,600 15.50 -1.15/-0.07%
FIR 305,000 46.70 +0.70/+0.02%
FLC 0 0.00
0/0%