CTCP Sonadezi Giang Điền
CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG : UPCOM)
Financials : Real Estate Services
CTCP Sonadezi Giang Điền
Tầng 1, số 1, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
www.sonadezi-giangdien.vn
+84 (251) 383-3388
Fax
+84 (251) 383-3399
Email
szg@sonadezi-giangdien.vn

Statistics

Ticker SZG
Exchange UPCOM
Current Price
35.00 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 35.08
52-week change 26.60 - 38.00
Average volume (10 days) 18,030.00
Oustanding shares 54,898,000
Market Cap 1,921.43 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.62
ROA 0.04
ROE 0.24
Financial Leverage 4.16
EPS 3,039.70
PE 11.51
PB 2.68

News About SZG

Symbols in Industry

Financials > Real Estate Services

Quotes Volume Price Change
BCM 186,500 69.50 +2.30/+0.03%
CIG 185,200 6.76 -0.14/-0.02%
CKG 64,700 24.00 -0.20/-0.01%
CRE 875,800 8.55 +0.25/+0.03%
DLG 1,014,600 2.62 +0.02/+0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 68,704 4.30
0/0%
DXS 1,186,700 8.88 +0.23/+0.03%
FIR 696,600 23.00 +1.10/+0.05%
FLC 0 0.00
0/0%