CTCP Chứng khoán Stanley Brothers
CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (VUA : UPCOM)
Financials : Securities Companies
CTCP Chứng khoán Stanley Brothers
Tầng 9 tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
sbsi.vn
+84 (24) 337-76699
Fax
+84 (24) 322-23070
Email

Statistics

Ticker VUA
Exchange UPCOM
Current Price
44.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 44.30 - 45.00
Volume 84,700
Average price (10 days) 44.58
52-week change 26.60 - 48.10
Average volume (10 days) 151,090.00
Oustanding shares 33,900,000
Market Cap 1,522.11 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%) 0.35
ROA 0.05
ROE 0.07
Financial Leverage 0.63
EPS 717.02
PE 62.62
PB 4.36

News About VUA

Symbols in Industry

Financials > Securities Companies

Quotes Volume Price Change
AAS 122,014 14.30 -0.70/-0.05%
AGR 524,000 9.80
0/0%
APG 1,860,200 6.12 +0.04/+0.01%
APS 1,262,500 13.50 +0.10/+0.01%
ART 1,082,941 2.50
0/0%
BMS 42,678 9.10 -0.20/-0.02%
BSI 1,310,000 30.00 +0.40/+0.01%
BVS 365,993 18.90 +0.20/+0.01%
CSI 86,900 71.10 +0.10/+0.00%
CTS 804,000 16.45 +0.85/+0.05%